marketing

Što je marketing?

  • 6 min čitanja

Rating

4.2
(6)
Svijet tehnologija u nezaustavljivom je procesu evolucije čije posljedice izravno utječu na način života, poslovanje i poimanje svijeta svih ljudi. Informacijske tehnologije spadaju u skupinu onih tehnologija koje rapidno napreduju. One svojim napredovanjem često iz temelja izmjenjuju dotad zadane načine djelovanja.

Marketing kao pojam koji podrazumijeva aktivnosti kojima se žele otkriti i u konačnici, zadovoljiti potrebe potrošača postoji tisućama godina. Tržište je po svojoj prirodi izrazito dinamično. To direktno povlači činjenicu prema kojoj je i sam marketing primoran razvijati se u skladu s promjenjivošću tržišta.

Zastarjeli marketing sam po sebi nema smisla, jer ne služi nikome. Ne služi niti oglašivačima koji ne uspijevaju postići prodaju i efektno brendiranje niti kupcima koji ne zadovoljavaju svoje potrebe. U tom smislu je razvoj novih vrsta i podvrsta marketinga logičan i nužan za obje strane tržišta.

Osnovni cilj marketinga jest postizanje razmjene kroz proces u kojem dvije ili više strana međusobno nude  suprotnoj strani nešto vrijednosti. Temeljni smisao marketinga je u nastojanju da se prepoznaju potrebe i želje potrošača i ponude proizvodi koji će ih zadovoljiti.

Tržište i svi faktori koji na njega utječu brojni su te su podložni čestim i značajnim promjenama. Kako bi pratio nove trendove i prije svega, želje potrošača s ciljem prodaje proizvoda i usluga, marketing je kroz povijest bio primoran prolaziti mnoge faze modifikacija ili u nekim slučajevima, korjenitih promjena.

Održavanje koraka s konkurencijom ili stjecanje prednosti nad istom jedni su od najjačih čimbenika. Ovi čimbenici su kroz povijest poticali kreativnost ljudi koji su osmišljavali nove načine zadobivanja pažnje potencijalnih kupaca.Razvoj tehnologija direktno je utjecao na promjene u raznim konceptima marketinga i često je bio ključna pokretačka snaga za temeljite idejne i konkretne funkcije marketinga i njegovih načina rada.

Vanjski utjecaji i uzročnici razvijanja marketinga

Općenito, razdoblje marketinške orijentacije nastaje u onom trenutku u kojem proizvodne snage narastu do stupnja koji im omogućuje da nude više proizvoda i usluga nego što ih se traži ili da barem izjednače ponudu s potražnjom na tržištu.Na taj način stvara se tržište orijentirano prema kupcu i na takvom tržištu funkcija marketinga postaje dominantna.

Razlog tome je težnja otkrivanju te u konačnici zadovoljavanju kupčevih potreba i želja.Na potrošača se na njemu orijentiranom tržištu utječe pomoću elemenata i faktora koji su pod kontrolom poduzeća.

Kontrolirani faktori poduzeća u marketingu su:
  • proizvod,
  • kanali,
  • distribucija,
  • cijena i
  • promocija.
Ti faktori, svi zajedno u određenoj kombinaciji, zovu se marketinški miks.

Međutim, poduzeće ne djeluje u vakuumu, već mora u svom djelovanju imati na umu efekte okruženja koji su tzv. nekontrolirane varijable marketinga. Te varijable, odnosno činitelji koji određuju izbor prikladne marketinške strategije ograničavaju apsolutnu slobodu akcije pri donošenju poslovnih odluka. Mogu biti vanjske i unutrašnje. 

Unutrašnji činitelji su sredstva poduzeća, raspoloživa radna snaga, lokacija reputacije poduzeća i drugi. Vanjski čimbenici su gospodarski sustav, političko stanje, pravni sustav, tehničko-tehnološki napredak i društveni činitelji.

Kontrolirane i nekontrolirane varijable marketinga, kao i sustav funkcioniranja marketinga s potrošačem na središnjem mjestu, shematski su prikazane na sljedećoj slici. 
Shema koncepcijskog okvira marketinga, izvor: Senečić, J. “Osnove marketinga”. Mikrorad. Zagreb. 2002. str. 8


Kontroliranim varijablama marketinga tvrtke nastoje što je više moguće uspostaviti kontrolu i povoljnu poziciju na tržištu. Modificirajući karakteristike proizvoda i njegove cijene, tvrtke bitno mogu utjecati na povećanje njegove prodaje. S druge strane, pomno birajući kanale distribucije i provodeći kvalitetnu promociju, moguće je postići uspješno brendiranje tvrtke.

Međutim, iako je moguće efektno postaviti sve kontrolirane varijable marketinga unutar tvrtke, iluzorno je očekivati garantirani uspjeh s obzirom na to da velik dio uspjeha (ili neuspjeha) ovisi o vanjskim utjecajima koje tvrtka ne može kontrolirati.

Nekontrolirane varijable marketinga imaju karakteristiku izrazito promjenjivog utjecaja pogotovo u odnosu na različita vremena i sredine. Upravo su one ključni pokretači procesa razvoja marketinga kroz povijest u kojoj je kroz rad mnogih uglednih ekonomista i stručnjaka za marketing izdvojen pozamašan broj perioda razvoja marketinga.

STVORIMO NEŠTO NEVJEROJATNO ZAJEDNO!

Koliko je bio koristan ovaj post?

Kliknite na zvijezdu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena 4.2 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

Podijelite članak:

PRIJAVITE SE NA NAŠ Newsletter

Preporučeni