Priprema dizajna za web stranicu u Photoshop-u

Photoshop je za mnoge web dizajnere glavni alat u kreiranju web stranica. U početku je bio namijenjen za obradu fotografija. S vremenom se razvio u moćni alat za kreiranje web stranica i individualnih elemenata. Zbog mogućnosti jednostavnih vektorskih alata i mogućnosti brzog stvaranja web elemenata, postao je glavni alat u procesu web dizajna.

Također, ima mogućnost izrade dizajna za različite rezolucije i uređaje.

Preglednost i organizacija

Preglednost layera u Photoshopu je ključna za kvalitetnu komunikaciju između dizajnera i developera. Svaka sekcija web stranice (header, footer, content…) bi trebala biti u svojem grupiranom layeru. Svi elementi koji čine neki dio web stranice trebaju biti jasno imenovani i grupirani. Kada kreirate složeniju stranicu koja se sastoji od mnogo layera i elemenata, vrlo lako dolazi do pogreške. Navigacija kroz cijeli Photoshop dokument će biti lakša ako ste svaku sekciju web stranice jasno imenovali i grupirali. Ovaj način rada također pomaže drugim dizajnerima i developerima da se što lakše snađu u dokumentu kojeg ste kreirali. Što su layeri bolje organizirani to je proces dizajna i razvoja web stranice efikasniji te se smanjuje mogućnost pogreške.

Prikaz Layera u Photoshopu

Prikaz Layera u Photoshopu

Pametni objekti

Prebacivanjem fotografija i vektora u pametne objekte ćete olakšati cijeli proces. Iako će vaš dokument biti malo veći, buduće promjene na elementima će biti jednostavnije. Fotografije pretvorene u pametni objekt će se lakše obrađivati od fotografija koje su rasterizirane. Također, jednostavnije je mijenjati i dorađivati vektorske elemente koji su pretvoreni u pametne objekte. Veće fotografije i vektori zadržavaju jednaku kvalitetu nakon transformacija.

Savladajte prečace

Kako bi povećali efikasnost i ubrzali cijeli proces izrade bilo bi dobro da zapamtite prečace na tipkovnici za određene alate. Ako koristite neki alat često – zapamtite mu prečac na tipkovnici. Jedni od važnijih su spremanje datoteke, veličina fonta, kontrola layera, opacitet i mnogi drugi. Također, Photoshop ima mogućnost određivanja vlastitih prečaca. Pamćenjem često korištenih alata povećat ćete svoju efikasnost.

Stilovi

Još jedan od načina kako povećati učinkovitost su stilski vodiči. Ponekad brandovi već imaju definiran stil (fonovi, boje, ilustracije, ikone…). To uvelike olakšava cijeli proces dizajna. Praćenje stila kroz cijeli dizajn daje web stranici vizualnu konzistenciju i cjelinu. Ako dodajete nove elemente i stilove važno je da ih primijenite na cijeloj web stranici. Što se tiče korisničkog iskustva, dosljednost vizualnih elemenata je najvažnija. Također, više stilova znači da će dizajn biti kompleksan.

Vizualna knjižnica

Korištenje Library alata u Photoshop-u omogućuje kreiranje vizualne knjižnice sa svim elementima koje koristite na određenom projektu. Uz pomoć Library alata mijenjanje boje ili stila teksta nikad nije bilo lakše. Također, omogućuje spremanje ikona i grafika vezanih za brand na kojem radite. Elementi koje izmijenite u Library alatu mijenjaju se kroz cijelu datoteku. Library alat je također odličan za timski rad. Možete ga dijeliti sa ostalim kolegama. Kolege također mogu dodavati svoje elemente i tako pridonijeti projektu.

Prednosti i mane

Kao i svaki program Photoshop ima svoje prednosti i mane. Lako upravljanje bojama i mogućnost kreiranja pametnih objekata daju Photoshop-u prednost nad ostalim programima kao što je Sketch. Prednost je i mogućnost korištenja prečaca za veliki broj alata. Neke od mana su: ogromne datoteke, manjak artboardova (koristi se samo jedan) i sporost ako je datoteka veća.

Iako je isprva bio zamišljen kao alat za obradu fotografija, Photoshop je danas jedan od glavnih alata za izradu web stranica. Korištenjem spomenutih alata i smjernica možete povećati svoju učinkovitost u procesu dizajniranja. Razvojem web tehnologije pojavili su se i drugi alati za izradu web stranica. Sketch se ističe kao glavni konkurent Photoshopu. Iako je bolje optimiziran za web, ne može potpuno zamijeniti Photoshop. Također, Adobe je počeo razvijati aplikaciju Adobe XD koja će biti namijenjena samo za web dizajn. Znači li to da će Photoshop pasti u zaborav?

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi Photoshop-a, slobodno nas kontaktirajte.

Podijelite članak: