Postavljanje SMART ciljeva

SMART je jednostavan akronim koji se koristi za postavljanje dobrih čvrstih ciljeva. Značenje SMART-a jest: Specific (Specifično), Measurable (Mjerljivo), Achievable (Ostvarivo), Relevant (Relevantno) i Timely (Vremenski definirano).

Ciljevi nam omogućuju da pratimo i mjerimo uspjeh. Ciljevi pretvaraju poslovnu strategiju u planove i akcije. Prodati više widgeta nije pametni cilj. Prodati 10% više widgeta u sljedećih šest mjeseci pokretanjem oglašavajuće kampanje na Facebooku je pametan cilj.

Specifično, određeni dio kod postavljanja cilja treba odgovoriti na sljedeća pitanja: što, zašto, tko i gdje? Što želimo postići? Koja je svrha? Tko je uključen i gdje možemo postići da se naš cilj ostvari?

Mjerljivo – moramo uključiti neke brojeve, bilo to povećanje postotka, fiksni brojevi ili financijske vrijednosti, moramo postaviti neke brojke iza naših aktivnosti.

A te brojke moraju biti – ostvarljive. Ciljevi će morati biti realni i dostupni, ne da ih postignemo lako, ali da su realistični zajedno s ostalim aktivnostima koje se odvijaju unutar poslovanja, raspoloživih resursa itd.

Relevantno, sve što radimo u marketingu mora biti relevantno za našu poslovnu strategiju i za našu ciljanu publiku. Hoće li sve raditi i hoće li biti interesantno drugima su ključne točke koje treba razmotriti ovdje.

I na kraju, vremensko definiranje. Moramo postaviti vremenski okvir za cilj. To može biti kratkoročno ili dugoročno, ali moramo imati datume za rad i za mjerenje.

Nakon što našu poslovnu strategiju pretvorimo u ciljeve, možemo odlučiti o relevantnim taktikama. Za društvene mreže, to može biti događaj, a mjerenje bi ovdje bilo prisustvo na događaju.

Ako zatrebate bilo kakvu pomoć oko postavljanja ciljeva za vaš posao koji su u skladu sa SMART ciljevima, slobodno nas kontaktirajte.

Podijelite članak: