Objašnjena pet marketing koncepta

Unatoč činjenici da se moderno poslovanje brzo mijenja i radikalno je drugačije od 10, 20 ili 50 godina prije, neki glavni marketing koncepti su ostali isti.

Marketing je definiran od strane American Marketing Association kao “aktivnost, set institucija i procesa za kreiranje, komuniciranje, dostavljanje i razmjenjivanje ponuda koje imaju vrijednost za korisnike, klijente, partnere i društvo na veliko.”

Marketing koncepti se povezuju sa filozofijom koju poslovanje koristi kako bi identificirali i ispunili potrebe svojih korisnika, a da pritom donose prednost i korisniku i tvrtci. Ista filozofija ne može rezultirati dobitkom za svako poslovanje, otuda drugačija poslovanja koriste drugačije marketing pojmove (također zvano marketing menadžment filozofije).

„Marketinški koncept“ predlaže kako bi zadovoljili organizacijske ciljeve, organizacija bi trebala predvidjeti potrebe i želje korisnika i zadovoljiti to više efikasnije nego konkurencija. Ovaj koncept je nastao od Adam Smithove knjige The Wealth of Nations, ali se nije široko koristio do blizu 200 godina kasnije. Marketing i marketinški koncepti su direktno povezani.

Dajući bitnost korisničkim željama i potrebama u marketingu, moramo ih razumjeti ispravno. One su bile definirane davno prije kao:

  • Potrebe: Nešto neophodno za ljude kako bi živjeli zdrav, stabilan i siguran život. Kada su potrebe neispunjene,  dolazi do jasnog nepovoljnog ishoda: disfunkcija ili smrt. Potrebe mogu biti objektivne i fizičke, kao što je potreba za hranom, vodom i smještajem: ili subjektivne i psihološke, kao što je potreba pripadanja obitelji ili društvenoj grupi i potreba za samopoštovanjem.
  • Želje: Nešto što se čezne, odnosno želi. Želje nisu potrebne za osnovni opstanak i često su oblikovane kulturom.
  • Zahtjevi: Kada su potrebe i želje poduprte sa mogućnosti plaćanja, imaju potencijal da postanu ekonomski zahtjevi.

Postoje mnogobrojni marketing koncepti koji su korišteni od strane trgovca kao reference u marketing polju. Neki od ovih marketing koncepata postoje do danas, dok su neki zastarjeli i preuzeti od drugih marketing koncepata.

Pet marketing koncepta

Pet marketing koncepta su:

  1. Koncept produkcije
  2. Proizvod
  3. Koncept prodaje
  4. Marketing koncept
  5. Društveni marketing koncept

Izvor slike

Pogledajmo svaki malo pobliže.

Koncept produkcije

Kada je koncept produkcije bio definiran, produkcija je orijentirala da poslovanje dominira tržištem. Ovo je bilo od početka kapitalizma do sredine 1950.-te. Tijekom ere koncepta produkcije, poslovanja su primarno bila zabrinuta sa produkcijom, manufakturom i problemima efikasnosti.

Tvrtke koje koriste koncept produkcije vjeruju da korisnici primarno žele proizvode koji su pristupačni i dostupni. Koncept produkcije je baziran na pristupu da tvrtka može povećati opskrbu smanjivanjem njenih troškova.

Povrh toga, koncept produkcije naglašava da poslovanje može smanjiti troškove kroz masovnu produkciju.

Tvrtka orijentirana za produkciju vjeruje u ekonomiju razmjera (smanjena proizvodna cijena po jedinici), u čemu masovna produkcija može smanjiti troškove i maksimizirati profite. Kao cjelina, koncept produkcije je orijentiran prema poslovanju.

Koncept proizvoda

Ovaj koncept radi na pretpostavci da korisnici preferiraju proizvode veće kvalitete i cijene i da dostupnost ne utječe na njihovu kupovnu odluku. I tako tvrtka posvećuje većinu svojeg vremena razvoju proizvoda odlične kvalitete koji uobičajeno ispadne skup.

Jedan od najboljih modernih primjera bi bile IT tvrtke, koje se uvijek poboljšavaju i ažuriraju svoje proizvode, kako bi se razlikovali od konkurencije.

Pošto je glavni fokus trgovca kvaliteta proizvoda, često ne uspiju u apeliranju korisnicima čiji su zahtjevi potkovani drugim faktorima kao što su cijena, dostupnost, iskoristivost itd.

Koncept prodaje

Produkcija i koncept proizvoda se oba fokusiraju na produkciju, ali koncept prodaje se fokusira na stvaranje stvarne prodaje proizvoda.

Koncept prodaje se fokusira na stvaranje svake moguće prodaje proizvoda, bez obzira na kvalitetu proizvoda ili potrebe korisnika. Koncept prodaje naglašava da bi korisnici kupili tvrtkine proizvode samo ako bi tvrtka bila agresivna kod prodaje tih proizvoda.

Ova filozofija ne uključuje izgradnju veza sa korisnicima. Ovo znači da su ponovljene prodaje rijetke i korisnikovo zadovoljstvo nije odlično.

Marketing koncept

Tvrtka koja vjeruje u marketing koncept smješta korisnika u centar organizacije. Sve aktivnosti su usmjerene prema korisniku.

Poslovanje, orijentirano prema tržištu, cilja prema razumijevanju potreba i želja korisnika i izvršava marketing strategiju po marketing istraživanju, počevši od koncepcije proizvoda do prodaje. Fokusirajući se na potrebe i želje ciljanog tržišta, tvrtka može dostaviti više vrijednosti nego njezina konkurencija. Marketing koncept ističe „pull“ strategiju, gdje je brand toliko jak da bi korisnik uvijek preferirao vaš brand prije nego tuđi.

Društveni marketing koncept

Društveni marketing koncept je relativno nov marketing koncept. Dok društveni marketing koncept istče potrebe i želje ciljanog tržišta i dostavu bolje vrijednosti nego njihova konkurencija, također ističe bitnost blagostanja korisnika i društva kao cjeline (korisničko blagostanje ili društveno blagostanje).

Društveni marketing koncept zove trgovce da izgrade društvena i etička razmatranja u svoje marketing prakse. Moraju balansirati i žonglirati sa čestim konfliktnim kriterijima tvrtkinih profita, korisničkih zadovoljavajućih želja i javnog interesa.

Zaključak

Pet marketing koncepta su dobar primjer kako se marketing promijenio kroz godine i preusmjerio svoj fokus od proizvoda na korisnike.

Moderne tvrtke moraju staviti korisnike na prvo mjesto i izgraditi ne samo dobar proizvod (ili uslugu), ali i dobro iskustvo oko njega.

Ako trebate pomoć sa kreiranjem marketing strategije ili ako se mučite sa kreiranjem zaokupljajućeg korisničkog iskustva, kontaktirajte nas još danas i bit će nam drago pomoći vam.

Podijelite članak: