Marketing

Marketing je najbitniji dio u svakoj izradi web stranice i web trgovine. Ovisno o dobro postavljenoj marketing strategiji vaša web stranica ili web shop će doživjeti uspjeh ili neuspjeh.

Zbog velikog broja marketing kanala koji mogu biti online ili u stvarnom svijetu, teško je odabrati koji kanal će vam donijeti najveći povrat na uložena sredstva.

Zbog toga, prije svakog marketinga radimo podrobno istraživanje vaših korisnika i njihovih navika prilikom kupovine. Cilj nam je ući što dublje u vašu bazu klijenata tj. kupaca i definirati njihove sociodemografske profile. Osim samih profila pratimo i dnevne navike vaših postojećih i budućih klijenata tj. na kojim portalima se najviše zadržavaju.

Na temelju tih informacija možemo složiti savršeno skrojenu marketing kampanju koja će komunicirati isključivo s korisnicima koji imaju najveći mogući potencijal za kupnju kod vas.

Umjetna inteligencija nam omogućuje da prepoznamo složene uzorke kod vaših korisnika i ponudimo im personaliziranu ponudu.

Tehnologija koju koristimo nam omogućuje najoptimalniji utrošak novaca uz najveći povrat na investiciju. Na taj način osiguravamo da uvijek imate veliku dobit od svih marketing kampanja koje radite.

Marketing koji radimo dijelimo na dva područja: inbound i outbound marketing. Inbound marketing su sve marketing strategije koje primjenjujemo, a da ne uključuju plaćeno oglašavanje. Ove taktike se koriste kod manjih i osrednjih tvrtka, ali nalaze svoje mjesto i u velikim korporativnim sredinama. Neki od primjera za inbound marketing su: SEO, affiliate marketing, network marketing, content marketing, guerilla marketing, social media marketing, email marketing.

Outbound marketing je s druge strane taktika plaćenog oglašavanja na drugim stranicama. Neki od primjera takvog oglašavanja su: Facebook oglašavanje, YouTube oglašavanje, Google marketing.

Kao što možete vidjeti, ima izrazito puno kanala na kojima se možete oglašavati, a nismo niti naveli sve moguće nego samo dio njih. Iz svih kanala radimo najoptimalniji marketing mix svih kanala na temelju istraživanja koje je opisano na početku.

Kontaktirajte nas ukoliko vam treba netko ko će se pozabaviti sa marketingom!

VRH