Search engine marketing

Promjene u Google Adwordsu

Mnogi Google Adwords korisnici izvještavaju o promjenama koje su se dogodile u Google Keyword Tool-u – alatu koji se koristi za istraživanje ključnih riječi. Pokraj…
Pročitaj više

Google Adwords

Tražilice pomažu korisnicima da pronađu stvari na internetu. Korisnik upiše riječ ili frazu u tražilicu, što se zove upit, a tražilica mu prikaže rezultate koji…
Pročitaj više