Blog

Pokretanje „slave“ servera

Sljedeći korak je uputiti „slave“ server kako napraviti konekciju na „master“ server i početi replicirati njegov binarni dnevnik. Za ovo se ne bi trebala koristiti „my.ini“ datoteka; umjesto toga koristi se „CHANGE MASTER TO“ naredba. Ova naredba mijenja odgovarajuće „my.ini“ postavke u potpunosti. Također omogućuje upućivanje „slave“ servera na „master“ servera bez zaustavljanja servera. Ovdje…

Postavljanje replikacije

Postavljenje replikacije je jednostavan proces u MySQL¬u, ali postoji više varijacija osnovnih koraka. Najjednostavnije je postaviti nove instalacije „master“ i „slave“ servera. Na najvišoj razini, proces sadrži sljedeće korake:   1) Postavljanje korisničkih računa na svakom serveru. (Dovoljno je imati korisnički račun samo na „master“ serveru ako „slave“ server i „master“ server ne mijenjaju uloge.)…

Vrste rada replikacije

Sada kada su objašnjene osnove replikacije možemo zaviriti dublje unutar same replikacije. Pa pogledajmo kako replikacija stvarno radi, koje prednosti i nedostatke ima i prikažimo neke napredne konfiguracijske opcije replikacije.   Replikacija bazirana na stanjima MySQL 5.0 i ranije verzije podržavaju samo replikacije bazirane na stanjima (još se zovu logičke replikacije). To je neuobičajeno u…

Filtri replikacije

Opcija replikacijskog filtriranja omogućuje repliciranje samo dijela serverskih podataka. Postoje dvije vrste replikacijskih filtra: oni koji filtriraju događaje koji dolaze na binarni dnevnik „master“ servera i oni koji filtriraju događaje koji dolaze s poveznog dnevnika „slave“ servera.   Korištenje filtra replikacije   Opcija koja kontrolira filtriranje binarnog dnevnika je „binlog_do_db“ i „binlog_ignore_db“. Obično se preporuča…

Datoteke replikacije

Već su poznati binarni i povezni dnevnik, ali postoje i druge datoteke. Gdje ih MySQL sprema uglavnom ovisi o konfiguracijskim postavkama. Različite verzije MySQL ih spremaju u različite direktorije.   mysql-bin.index Server koji ima omogućeno zapisivanje u binarni dnevnik ima datoteku istog imena kao i binarni dnevnik, ali sa sufiksom „.index“. Ova datoteka sadrži putanje…

Najčešće primjene replikacije

Distribucija podataka (eng. Data distribution) MySQL replikacija obično ne zahtjeva veliku propusnost komunikacijskog kanala, a osim toga može se zaustaviti i pokrenuti kada je to potrebno. Stoga je korisno održavati kopiju podataka na geografski udaljenim lokacijama, kao što je npr. drugi podatkovni centar. Udaljeni „slave“ serveri mogu raditi čak i s vezom koja se prekida….

Repliciranje i MySQL

U MySQL sustavu je moguće napraviti replikaciju cijelog servera, određenih baza podataka i određenih tablica. Cilj replikacije je ostvariti iste podatke na „ slave“ serverima kakvi su oni na „master“ serveru. Replikaciju je moguće napraviti s dva ili više MySQL sustava na jednom računalu, ali češća primjena je na odvojenim računalima koja mogu biti locirani…

Uvod u repliciranje baza podataka

Što je to repliciranje baze podataka Repliciranje baze podataka je održavanje kopije baze podataka na više servera. To održavanje se ne radi tako što se kopiraju svi podaci s jednog servera na ostale, nego se promjene koje su nastala na „master“ serveru izvršavaju i na „slave“ serverima. „Slave“ server ne mora nužno imati iste podatke…

Repliciranje baza podataka

Repliciranje baza podataka je održavanje kopije baze podataka na više servera. Za repliciranje se koriste dvije uloge servera, „master“ (hrv. glavni) serveri i „slave“ (hrv. podređeni) serveri. Kroz seriju članaka ću opisati kako se ti serveri konfiguriraju i slažu u razne topologije. Koristi replikacije su razne. Replikaciju možemo koristiti kada jedan od servera nema dovoljno…

STVORIMO NEŠTO NEVJEROJATNO ZAJEDNO!