hr en

Blog

Promjena „master“ servera

Prije ili kasnije, trebat će postaviti „slave“ server na novi „master“ server. Možda se rotiraju serveri za nadogradnju, možda je došlo do greške i treba postaviti „slave“ server za „master“ server ili se samo premještaju kapaciteti. Bez obzira na ove razloge potrebno je informirati „slave“ server o novom „master“ serveru.   Kada je proces planiran…

Ponovno sinkroniziranje „slave“ servera s „master“ serverom

Sigurno ćemo se više od jedanput sresti sa „slave“ serverima izvan sinkronizacije. Na primjer, pronalazak razlika na serverima nakon korištenja tehnike provjere. Možda je „slave“ server preskočio upit ili je netko mijenjao podatke na „slave“ serveru.   Tradicionalan način za rješavanje stanja izvan sinkronizacije je zaustavljanje i kloniranje s „master“ servera. Ako je nekonzistentan „slave“…

Administracija i održavanje replikacije

Postavljanje replikacije vjerojatno nije nešto što ćemo raditi konstantno, osim ako imamo puno servera. Ali jednom kada je replikacija postavljena, promatranje i održavanje replikacijske topologije će biti regularan posao, bez obzira koliko servera imamo.   Trebalo bi automatizirati ovaj posao koliko je god to moguće. Nije potrebno pisati vlastite programe u ovu svrhu jer već…

Replikacija i planiranje kapaciteta

Zapisivanje je obično usko grlo replikacije i teško je odvojiti zapisivanje na više servera s replikacijom. Za dodavanje kapaciteta čitanja potrebno je dobro matematički odrediti koliko ćemo „slave“ servera dodati u sustav, jer je lako pogriješiti s replikacijom.   Na primjer, zamislimo da imamo 20% zapisivanja i 80% čitanja u sustavu. Za pojednostavljenje matematičke računice…

Secure Sockets Layer (SSL) protokol – 2. dio

Kreiranje certifikata “master” servera   Kreiranje certifikata klijenta Sa sljedećim linijama kreiramo certifikat “slave” servera:   req -new -keyout client-key.pem -out client-req.pem -days 3600 -config openssl.cfg   rsa -in client-key.pem -out client-key.pem   x509 -req -days 3600 -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -CAserial serial.txt -in client-req.pem -out client-cert.pem   Kreiranje certifikata “slave” servera     Ostale…

Secure Sockets Layer (SSL) protokol – 1. dio

S “mysql –ssl –help” naredbom dobijemo podatke o konfiguraciji MySQL-a gdje možemo vidjeti je li implementacija MySQL sustava podržava SSL i koje su trenutne postavke SSL-a.     Konfiguracija MySQL-a S naredbom koja je prikazana na sljedećoj slici, unutar MySQL možemo vidjeti je li podržana SSL konekcija. Ako je rezultat “YES” tada je omogućena, a…

„Multimaster“ replikacija

MySQL zapravo ne podržava „multimaster“ replikaciju (tj. „slave“ server ne može imati više od jednog „master“ servera). Takva topologija se napravi s promjenom „master“ servera „slave“ serveru. Na primjer, usmjerimo „slave“ server na „,master“ server A i pustimo ga pokrenutog nakratko, tada ga preusmjerimo na „master“ server B nakratko i tada opet vratimo na „master“…

Prilagođena replikacijska rješenja

MySQL replikacija je dovoljno fleksibilna pa se često mogu dizajnirati prilagođena rješenja za vlastite aplikacije kako želimo. Tipično se koriste neke od kombinacija filtriranja, topologije i repliciranja na različite mehanizme pohrane.   Selektivna replikacija  Za dobivanje prednosti smještaja referenca i držanje radnog skupa u memoriji za čitanje, može se replicirati mala količina podataka na svaki…

„Master“, distribucijski „master“ i „slave“ serveri

Već je napomenuto da „slave“ serveri mogu uzrokovati dodatno učitavanje na „master“ serveru ako ih ima veliki broj. Svaki „slave“ server kreira novu dretvu na „master“ serveru, koja izvršava specijalnu naredbu „binlog dump“. Ova naredba čita podatke s binarnog dnevnika i šalje ih na „slave“ server. Posao se ponavlja za svaku dretvu „slave“ servera; one…

„Mastermaster“ sa „slave“ serverima

Srodna konfiguracija je s dodavanjem jednog ili više „slave“ servera svakom „master“ serveru.     Prednost ove konfiguracije je dodatna redundantnost. U geografski distribuiranoj replikacijskoj topologiji, ona otklanja pojedine točke grešaka na svakoj strani. Također se upiti koji čitaju podatke mogu preusmjeriti na „slave“ servere.   Ako se koristi „master¬master“ topologija lokalno za brzi oporavak,…

„Mastermaster“ serveri u aktivno¬aktivnom načinu rada

„Mastermaster“ replikacija koja je isto poznata kao „dupli¬master“ (eng. dual¬master) ili dvodirektna replikacija (eng. bidirectional replication) uključuje dva servera, svaki konfiguriran kao „slave“ i „master“ server od drugog servera.   „Mastermaster“ replikacija u aktivno¬aktivnom načinu rada ima upotrebu, ali uglavnom za specijalne svrhe. Jedna moguća upotreba je za geografski odvojene urede u kojima svaki od…

Topologije replikacija

MySQL replikacija omogućuje razne konfiguracije „master“ i „slave“ servera, s ograničenjem da svaki „slave“ server ima samo jedan „master“ server. Moguće su kompleksne topologije, ali čak i jednostavne topologije mogu biti jako fleksibilne. Pojedina topologija može imati više različitih upotreba.   Već je opisano kako se postavi „master“ server s jednim „slave“ serverom. Sad će…

Preporučena konfiguracija replikacije

Postoje mnogi parametri replikacije koji imaju utjecaja na sigurnost podataka i kvalitetu izvođenja. Ovdje je opisana sigurnosna konfiguracija koja minimalizira greške kod replikacije.   Najvažnija postavka za zapisivanje u binarni dnevnik „master“ servera je „sync_binlog“:   sync_binlog=1   Pomoću toga MySQL sinkronizira sadržaj binarnih dnevnika na disk svaki puta kada se dogodi transakcija, tako se…

Inicijalizacija „slave“ servera s drugog servera

Prijašnja instrukcija instalacije je uzela u obzir pokretanje „master“ i „slave“ servera s uobičajenim inicijalnim podacima nakon svježe instalacije, pa su tako implicitno bili isti podaci na oba servera i bile su poznate koordinate binarnog dnevnika „master“ servera. Taj slučaj se ne događa uvijek. Uobičajeno ćemo imati „master“ server koji je postavljen i pokrenut duže…

STVORIMO NEŠTO NEVJEROJATNO ZAJEDNO!