Baze podataka

Nerepliciranje svih obnova

Ako se zloupotrijebi „SET SQL_LOG_BIN=0“ ili se ne razumiju pravila filtra replikacije, „slave“ server možda neće izvršiti neke obnove koje su zauzele mjesto na „master“…
Pročitaj više

Problemi i rješenja replikacije

MySQL replikacije se lako ruše. Jednostavna implementacija koja čini replikaciju jednostavnom za postavljanje, isto čini lakim zaustavljanje, zbunjivanje, ometanje i rušenje replikacije. U ovoj sekciji…
Pročitaj više

Neplanirano postavljanje

Ako se „master“ server sruši i trebamo mu postaviti za zamjenu „slave“ server, proces može biti vrlo kompliciran. Ako postoji samo jedan „slave“ server, jednostavno…
Pročitaj više